Лъвската глава при река Ропотамо - Lions-head - Львиная голова - Der Kopf des Löwes
www.holiday.primorsko2.com